Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

TYΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

'Ενα ολοκληρωμένο τυπολόγιο Μαθηματικών για την δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση από τον συνάδελφο Γιώργο Παπαδημητρίου.

http://www.scribd.com/fullscreen/71129626?access_key=key-1jc8a4jwho2ibla92mww
Mathematiko Typologio