Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2011

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Η τρισδιάστατη εκτύπωση αναπαράγει τρισδιάστατα υλικά,χρησιμοποιώντας ειδικούς εκτυπωτές οι οποίοι χαράσουνένα υλικό σε στρώματα είτε στερεοποιούν μία ειδική σκόνη στην μορφή του αντικειμένου.
Δείτε το παρακάτω video,στο οποίο αναπαράγεται ένα κλειδι, και θα εκπλαγείτε.
Το παραπάνω video υπάρχει μεταγλωτισμένο στη σελίδα"videoman.gr.