Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

'Ενα φυλλάδιο μαθηματικών Β' Γυμνασίου που περιέχει:  α)Επανάληψη βασικών γνώσεων Α' Γυμνασίου   β)Αναλυτική θεωρία με τη μορφή ερωτήσεων  γ)Λυμένα παραδείγματα και δ)Ασκήσεις για Λύση.
Πατήστε Εδώ
fylladio 1


Ευχαριστώ πολύ για τη συμβολή του στη δημιουργία αυτού του φυλλαδίου, το συνάδελφο Ν.Σαραφάκη.