Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

ΥΛΗ ΑΛΓΕΒΡΑΣ-ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Αλλαγές της ύλης κατόπιν εορτής για άλλη μια χρονιά.
ΑΛΓΕΒΡΑ
Στην αρχική ύλη  έχουμε πλέον κάτι που αναμένονταν καιρό.
3.6 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Αθροίσματος γωνιών.
3.7 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί 2α.
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Τα κεφάλαια 7-8 εκτός από διδακτέα ύλη απότελούν και εξεταστέα.