Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015

Όρια-Συνέχεια-Παράγωγοι

Ένα φυλλάδιο για τα μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ' Λυκείου με άλυτες ασκήσεις,χωρισμένες ανά παράγραφο.Οι ασκήσεις αφορούν το κομμάτι της ύλης που αναφέρεται σε Όρια-Συνέχεια-Παραγώγους.
Πατήστε εδώ